Kanske har tanden redan utsatts för stora lagningar och det finns inte så mycket kvar, av den ursprungliga tanden. Då kan en tandkrona vara det bästa alternativet. En krona omsluter helt eller delvis den gamla tanden och anpassas exakt efter din tands form och färg. Kronan limmas fast över den lagade tanden. Ibland är det så lite kvar av tanden att det inte går att använda en vanlig krona. Då kan vi förlänga tandens rot med ett stift/pelare, på vilket en krona kan sättas fast.