tandvård järfälla

Vår tandläkarmottagning erbjuder allmäntandvård, tandhygienist behandling, estetisk/kosmetisk tandvård, invigsiline, skalfasader, blekning, tandimplantat, bettskenor, behandling av tandlossnings-problem för att nämna något. Vi arbetar förebyggande, amalgamfritt och i görligaste mån metallfritt. För att nämna ett exempel så arbetar vi gärna med vita kronor i porslin och zirkonium, vilket blir lika starkt som metall.
Tandläkar rädd? Vi har lång erfarenhet av att behandla patienter med tandvårdsrädsla.