Vår tandvård i Järfälla erbjuder ett stort utbud av behandlingar inom tandvård för att hjälpa dig med din munhälsa. Du tillsammans med din tandläkare utformar ett kostnadsförslag utifrån dina behov och önskemål. Vi tar emot remisser från andra kliniker för planering av implantatoperationer. Genom att sammarbeta tillsammans effektiv ska vi hela tiden sträva att erbjuda en tandvård av hög kvalitet.

Vi är anslutna till FK. Det nya tandvårdsstödet ger alla ett extra skydd mot höga kostnader.Upp till 3000kr står du för hela beloppet.Kostnaden utöver det (upp till 15.000kr)betalar du hälften av.Överstiger kostnaden för behandlingen 15.000kr betalar du endast 15% av det överskjutande beloppet.kostnaden beräknas utifrån statlig  fastställda referenspriser.